Eurometropool: twee jaar voor doelgerichte acties

2019 en 2020 stonden in het teken van drie thema’s, opgebouwd rond verschillende concrete acties:

 1. Economische ontplooiing, met de ontwikkeling van een netwerk van digitale actoren;
 2. Opleiding-werk: om de werkgelegenheid te bevorderen, wil de Eurometropool het leren van de Franse en de Nederlandse taal op verschillende niveaus promoten (kinderen, jongeren en volwassenen), de informatie over werkgelegenheid mee helpen verspreiden om mensen aan te moedigen om aan de andere kant van de grens te werken, synergieën tot stand brengen tussen de hogescholen en universiteiten van de regio, en jongeren de kans bieden een opleiding te volgen in het kader van een grensoverschrijdend alternerend leertraject (theoretische opleiding in een school aan de ene kant van de grens en praktische opleiding in een bedrijf aan de andere kant van de grens);
 3. Verankering van de duurzame ontwikkeling in de Eurometropool, via de ontwikkeling van een vlotte en duurzame grensoverschrijdende mobiliteit, de aansturing en coördinatie van het “Blauwe Park” en de promotie van alternatieve energie.

9 themas:

 • Grensoverschrijdend alternerend leren
 • Talen leren
 • Burgerdynamiek
 • Digitaal netwerk
 • Hoger onderwijs
 • Grensoverschrijdende mobiliteit
 • Grensoverschrijdende tewerkstelling
 • Het Blauwe Park van de Eurometropool
 • Promotie van alternatieve energie

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter