De Eurometropool is een regio van 3.589 km² die uit 157 Vlaamse (Zuidwest-Vlaanderen), Waalse (Wallonie picarde) en Franse (de 90 gemeenten van de Métropole Européenne de Lille) gemeenten bestaat en 2,1 miljoen inwoners verenigt die Frans of Nederlands spreken.
Meer info over onze gebied

De Eurometropool is tevens een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) die 14 Franse, Waalse en Vlaamse partners verenigt: 2 Staten, 3 Régio’s/Gewesten, 3 Departementen en Provincies en 5 intercommunales. Deze organisatie beschikt op die manier over tal van competenties om op het terrein actie te ondernemen.
Meer info over de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)
Onze 14 partners

Wat doet de Eurometropool?
De Eurometropool doet de drijvende krachten van de Franse en Belgische deelregio’s samenwerken: politieke verkozenen, institutionele actoren, openbare diensten en het maatschappelijk middenveld (bedrijfsleiders, verenigingen, vakbonden, studenten, kunstenaars …) om samen op het terrein concrete acties uit te voeren die alle burgers van de Frans-Belgische grensoverschrijdende regio ten goede komen.
Meer info over het Agentschap
Meer info over de grensoverschrijdende acties

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter