Sinds 1993 vieren we elk jaar op 22 maart Wereldwaterdag. Die datum werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldwaterdag om “de aandacht te vestigen op het belang van water en om duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden te promoten”. Deze dag biedt de lidstaten dan ook de gelegenheid om het publiek bewust te maken van de huidige waterproblematiek door middel van concrete acties: conferenties, rondetafelgesprekken, publicaties, tentoonstellingen enz. rond het jaarthema.

Meer weten

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter