In het licht van de huidige omstandigheden wil de commissie ENVE (Commission for the Environment, Climate change and Energy) van het Europees Comité van de Regio’s, een online raadpleging van belanghebbenden starten om haar komende advies over het nieuwe Europese actieplan voor de circulaire economie.

Met dit plan, dat op 11 maart 2020 gepubliceerd werd in het kader van de Europese Green Deal van 11 december 2019, probeert de Europese Commissie de circulaire economie te versterken, bij te dragen tot het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050 en economische groei en het gebruik van hulpbronnen ontkoppelen.
Deze onlineraadpleging staat open voor vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en hun verenigingen van belanghebbenden. Ook deskundigen, ambtenaren van EU-instellingen en denktanks worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

U wordt vriendelijk verzocht om tegen uiterlijk 1 mei uw schriftelijke bijdragen omtrent dit plan met de Comité van de Regio’s te delen.

Meer info & contact – klik hier

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter