Primeur voor Europa : Frans-Belgisch Burgercollectief uit onze regio gaat rechtstreeks het gesprek aan met de Europese instellingen

Meer dan dertig burgers-vrijwilligers willen een ‘Europese Burgerruimte’ bouwen in onze regio. Zij willen er ontmoetingen organiseren tussen burgers en vertegenwoordigers van de Europese instellingen.

9 mei is de Dag van Europa, een uitstekend moment om dit nieuwe initiatief aan te kondigen !

Het idee rijpt al meer dan twee jaar binnen een burgercollectief in onze grensregio. Na de burgerraadplegingen die in 2018-2019 in heel Europa van start zijn gegaan, ontstond de wens om verder in dialoog te gaan met Europa.

Het burgercollectief wil de kloof met de EU-instellingen dichten en een sterke dialoog tot stand brengen. De aanpak wordt fundamenteel anders dan we gewoon zijn : zonder grote toespraken, maar met een open dialoog, zonder taboes. Het is een participatie-initiatief om een écht gesprek te voeren.

Vanaf september worden alle Franse en Belgische bewoners van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai uitgenodigd om deel te nemen aan het experiment. De eerste bijeenkomst van de Europese Burgerruimte zal eind 2021 plaatsvinden.

Lees hier het manifest
Volg de Facebook-pagina van de Europese Burgerruimte

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai begeleidt het vrijwilligerscollectief bij de realisatie van de Europese Burgerruimte.