Deze evaluatie van de periode 2017- 2020 presenteert de activiteit van het Agentschap van de Eurometropool en zijn partners gedurende de voorbije vier jaar. Sinds 2017 wil het Agentschap “banden smeden en bruggen bouwen”. Dat heeft het Agentschap aan beide zijden van onze (taal- en administratieve) grens ook gedaan. We hebben bewezen dat deze regio van 157 Vlaamse, Franse en Waalse gemeenten op de eerste plaats een gemeenschappelijk leefgebied is waar burgers met elkaar samenleven, handel drijven, werken enz.

De 48 acties die in dit rapport worden toegelicht, getuigen van de vastberadenheid en continue gezamenlijke inspanning van de 14 partners om onze Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking verder te ontwikkelen en te concretiseren. Dat heeft geleid tot het opzetten van projecten binnen uiteenlopende domeinen: economie, duurzame ontwikkeling, mobiliteit, leren van talen enz.