Het Piver-netwerk is een platform voor informatie en valorisatie van onderzoek in Hauts de France. Begin februari verzorgde Piver een webinar over grensoverschrijdende data.

Vele Interregprojecten en andere projecten en studies zoeken gegevens, verzamelen of produceren data om zo het grensoverschrijdend gebied beter te begrijpen.

Brexit en Covid bepalen nu al maandenlang ons leven. Maar zij hebben ook de verdienste dat zij het hectische dagelijkse leven van de grensbewoners in de verf hebben gezet.

Data om uitdagingen aan te pakken

Grensregio’s hebben data, het nieuwe zwarte goud, nodig om te kunnen ontwikkelen en om in grensoverschrijdende behoeften te kunnen voorzien. :

  • voor burgers die in de grensregio wonen en voor wie real-time heldere informatie belangrijk is,
  • voor beleidsmakers voor wie actuele gegevens een hulpmiddel zijn bij de besluitvorming,
  • voor Europa, dat zijn programma’s wil organiseren op een schaal die relevant is voor de burgers.

Alle dagelijkse transacties in de grensregio kunnen via data worden aangepakt: gezondheid, recreatie, voorlichting, opleiding, werkgelegenheid, mobiliteit, enz.

Samenwerking versterken

In het kader van een brede strategie legden de diplomatieke adviseurs van de prefect van de Hauts de France en van het Vlaamse Gewest de nadruk op de noodzaak van een politiek gestuurde samenwerking tussen de Vlaamse, Waalse en Franse zijde van de grens, een samenwerking waar ook middelen aan moeten worden gegeven. Transparantie en de uitwisselbaarheid van gegevens moeten worden gewaarborgd, net als de kwaliteit van de processen voor de productie van deze gegevens.

 Klik hier om alle presentaties te vinden