In de moeilijke periode waar we momenteel doorgaan wil Rudy Demotte een aantal klemtonen leggen voor de toekomst. Zo pleit de voorzitter voor een gezamenlijke aanpak van de luchtkwaliteit.

Daarnaast wil hij alles halen uit de samenwerking van de 14 partners, het middenveld en de burgers: “Wij waren de eerste EGTS en we kunnen opnieuw pioniers worden in de Europese samenwerking.”

De aandachtspunten van de voorzitter:

  • Nauwer monitoren van wat gebeurt in ons gedeeld ‘bassin de vie’, en dat gaat het zowel over arbeid, mobiliteit als over water- en luchtkwaliteit,
  • onze instellingen en opdrachten nog beter uitleggen aan elkaar en op die manier de verbindingen versterken,
  • nog sterker werken aan indicatoren, een voorbeeldregio worden, een woordvoerder op Europees niveau,
  • we zullen nog meer verbindingen maken naar de Blauwe Ruit, en de knooppuntnetwerken integreren van beide zijden van de grens

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter