Laatst bijgewerkt op 17 september, 14:00 uur.

Voor u reist naar een bepaalde zone in binnen- of buitenland informeert u best welke maatregelen er van kracht zijn. Het dragen van een masker en afstand houden blijven meer dan ooit belangrijk, voor uzelf en de anderen.

Groene, oranje of rode zone…
wat betekent dat?

Er wordt gesproken over regio’s, provincies of landen die een kleurcode hebben van groen/oranje/rood om hiermee het risico op een virusbesmetting aan te geven. Aandacht: de kleurencodes die België hanteert voor Frankrijk in haar reisadviezen zijn niet de zelfde codes als diegene die Frankrijk hanteert voor haar interne werking !

In Frankrijk wordt de kleurcode bepaald door het ARS (Agence régionale de santé) volgens departement en op basis van verschillende criteria zoals het percentage positieve gevallen of het aantal gevallen (bevestigde gevallen per 100.000 inwoners). Het departement du Nord is sinds 5 september een rode zone, een zone van actieve viruscirculatie.
Klik hier voor meer informatie over de situatie in Noord-Frankrijk
Klik hier om de kaart van Frankrijk te vinden volgens de kleurzones

In België wordt de kleurcode bepaald door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en die code heeft betrekking op reizen naar en van het buitenland. Voor reizen naar Frankrijk variëren de kleurcodes naargelang het departement. Vanaf vrijdag 18 september om 16 uur zijn de departementen Nord en Pas-de-Calais, geclassificeerd als rode zones voor België
Klik hier om de Franse zones te kennen volgens hun Belgische kleurcode


Is de Frans-Belgische grens gesloten?

Nee, de grens tussen Frankrijk en België blijft open, zonder grenscontroles.

De klassering door België van de departementen Nord en Pas-de-Calais als rode zone betekent dat reizen enkel mogelijk is voor bewoners van de grensregio en personen die essentiële verplaatsingen maken: beroepsactiviteiten, studies, stages, familiebezoeken, medische bezoeken, terugkeer naar een hoofdverblijfplaats, …
Klik hier voor de volledige lijst met uitzonderingen
(Categorie “Internationaal”, onder “Wanneer dient een reiziger zich in quarantaine te plaatsen?”)

Bij een verplaatsing van meer dan 48 uur naar België zijn een quarantaine en een Covid-test verplicht.
Meer over de maatregelen


Wat betekent dit voor de bewoners van de grensregio ?

Voor het eerst wordt het statuut van de ‘grensbewoner’ erkend: naast de uitzonderingen met betrekking tot essentiële reizen, kunnen personen die in de grensgebieden verblijven de grens blijven oversteken voor korte dagelijkse reizen van korte duur zonder dat ze bij hun terugkeer naar België zich moeten laten testen, in quarantaine moeten gaan en zonder het Passenger Location Form te moeten invullen.


Moet ik het Belgische PLF (“Passenger Location Form”) invullen?

Het formulier moet worden ingevuld door elke persoon (Belg of buitenlander) die meer dan 48 uur aaneengesloten in België verblijft of elke persoon die vanuit een rode zone naar België terugkeert.

Dit formulier moet ingevuld worden door:

  • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist,
  • en alle andere personen die naar België reizen, behalve:
    • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
    • wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Als u zich minder dan 48 uur verplaatst, voor essentiële reizen (zie uitzonderingen hierboven), is het mogelijk om ‘Nee’ aan te vinken bij de vraag ‘Ik ben meer dan 48 uur in het buitenland geweest’: er wordt u geen sms gestuurd om een test te doen en er is geen quarantaine nodig. Het is raadzaam om in alle gevallen een bewijs bij te hebben (werkcontract, studentenkaart, medisch attest, bewijs van familiebanden, wettelijk document …) om de essentiële reis te bewijzen in het geval van een test.
Meer over het Passenger Location Form

Naar het buitenland reizen

De grens tussen Frankrijk en België is op dit moment open.

België
Vanaf 1 augustus 2020 moeten terugkerende reizigers en reizigers uit het buitenland binnen de 48 uur voor aankomst een online formulier invullen (‘Public Health Passenger Locator Form’), ongeacht het bezochte land (risicogebied of niet) of het motief van uw reis (werk of privé).
Meer over het Passenger Location Form

Op de website van de FOD Buitenlandse zaken vindt u welke landen, regio’s en steden binnen Europa aangeduid zijn als rode of oranje zone.

Keert u terug uit een oranje zone, dan wordt u gevraagd contact op te nemen met uw huisarts om getest te worden en om in quarantaine te gaan.

Keert u terug uit een rode zone: Respecteer bij terugkeer in België onmiddellijk de quarantaine. Contacteer uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis zodat een test op Covid-19 kan worden uitgevoerd.

Frankrijk
Er zijn momenteel geen maatregelen voor reizigers naar of vanuit de Europese Unie. Voor landen buiten de Europese Unie kunnen, afhankelijk van het land, tests en quarantaine worden opgelegd.
Voor de rest van de landen kunt u de website van France Diplomatie raadplegen

Het dragen van een mondmasker

Het dragen van een masker is verplicht in Frankrijk en België op alle openbaar vervoer (metro, bus, trein, tram) vanaf 12 jaar in België en 11 jaar in Frankrijk.

Het dragen van een masker is ook verplicht op de meeste plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals markten, winkels, openbare gebouwen, bioscopen, … Gemeenten kunnen ook besluiten om het dragen van maskers op extra plaatsen verplicht te stellen.

Op het werk zijn de maskers sinds 1 september verplicht in Frankrijk, behalve in individuele kantoren. In België is dat vooralsnog niet het geval.

In Frankrijk en België varieert de verplichting om op straat een masker te dragen naar gelang van de maatregelen die steden op hun grondgebied nemen of alleen in bepaalde straten, in sommige grote steden zoals Lille.
Raadpleeg hier de overzichtskaart voor de MEL
Raadpleeg hier een overzicht voor België

Sociale contacten

België
Tot en met 30 september 2020 is de sociale bubbel beperkt: Een huishouden mag contact hebben met max. 5 vaste personen buiten het gezin (kinderen onder 12 jaar niet inbegrepen). Geen enkele aanwezige mag ziek zijn.

Bij groepsbijeenkomsten mag de groep uit maximaal 10 personen bestaan (kinderen onder 12 jaar niet inbegrepen), op voorwaarde dat u de afstand van 1,5 meter kunt respecteren. Wandelen of sporten (in niet-georganiseerd verband) doet u ook in een groep van maximaal 10 personen. Zij hoeven niet in uw bubbel te zitten. De maatregelen rond social distancing moeten dan wel gerespecteerd worden.

Winkelen doet u bij voorkeur alleen, maar u mag wel samen met 1 andere persoon winkelen. Winkeliers kunnen echter zelf weigeren om meer dan 1 klant toe te laten. U mag sporten of fysieke activiteiten beoefenen met anderen. U moet daarbij voldoende afstand tot de andere personen bewaren en de regels voor handhygiëne naleven.

In Frankrijk zijn er momenteel geen beperkende maatregelen op sociale contacten. In het departement Nord zijn evenementen met meer dan 5.000 personen verboden, bepaalde etablissementen die het publiek verwelkomen moeten de minimale afstand van één zitplaats tussen twee respectieve groepen van maximaal 10 personen respecteren, en restaurants, drankgelegenheden en algemene voedingswinkels hebben nu de verplichting om te sluiten van 00:30 tot 06:00 uur voor een periode van 15 dagen op het grondgebied van de Europese metropool Lille.
Lees meer over de situatie in het noorden van Frankrijk

Plechtigheden

België: Huwelijken, uitvaarten en religieuze diensten zijn toegestaan in beperkte kring:
Maximaal 200 personen mogen aanwezig zijn tijdens de viering of plechtigheid. Een bijeenkomst in een zaal na de ceremonie (bv. koffietafel, huwelijksreceptie) is toegestaan, met een beperkt aantal personen (max. 50 personen voor bijeenkomsten na een uitvaart, max. 10 personen voor andere bijeenkomsten).

In Frankrijk zijn plechtigheden (bruiloften, begrafenissen …), opnieuw toegestaan sinds 2 juni mits het naleven van de hygiënische afspraken (sociale afstand, handen wassen, respecteren van beperkingen …). Trouwzalen in stadhuizen kunnen niet meer dan 30 personen huisvesten. Deze maatregelen kunnen variëren afhankelijk van het gemeentehuis en de plaats van ontvangst: vergeet niet vooraf te informeren.

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter