Een jury van nationale en regionale experts heeft de finalisten voor deze eerste editie gekozen: uit meer dan 270 ingezonden dossiers werden 27 kandidaten weerhouden die nog in de wedstrijd blijven.

De Trofeeën van de circulaire mode, waarvan de eerste nationale editie wordt georganiseerd door de Métropole Européenne de Lille (MEL) in het kader van Lille Métropole 2020, Wereldhoofdstad van het Design, in samenwerking met het ADEME, de Région Hauts-de-France, het Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de Mission rev3, worden uitgereikt aan innovatieve projecten op het vlak van duurzame mode.

Na de oproep tot kandidaatstelling en de indieningsfase, die liep van 11 mei tot 26 juni, heeft een jury van nationale en regionale experts de finalisten van deze eerste editie gekozen: uit meer dan 270 ingediende dossiers werden 27 kandidaten weerhouden die nog in de wedstrijd blijven. Hun creaties en projecten zullen bij de start van het academiejaar 2020 worden voorgesteld aan het grote publiek, dat zijn stem kan uitbrengen. De prijzen zullen op 16 oktober a.s. worden uitgereikt.

Trofeeën van de circulaire mode
Deze wedstrijd staat open voor projecten die tot doel hebben een product en/of dienst op de markt te brengen, die innovatief en duurzaam zijn en nieuwe economische modellen aanreiken die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen inzake maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid op het vlak van ecodesign, distributie en recycling.

27 projecten weerhouden voor zeven trofeeën en twee “coup de coeur”-awards.
In totaal zullen 7 trofeeën en 2 “coup-de-coeur”-awards, gekoppeld aan prijzen tot 10.000 euro, worden uitgereikt afhankelijk van de maturiteit van het project: de trofee Hoop (projecten in ontwikkeling die tot doel hebben een product en/of dienst op korte termijn te commercialiseren), de trofee Booster (projecten die maximaal één jaar op de markt zijn) en de trofee Eer (projecten die minimaal één jaar op de markt zijn en waarvoor men over feedback beschikt), telkens voor de categorie kleine onderneming en de categorie grote onderneming[1].

Deze prijzen omvatten eveneens een Grote Publieksprijs en twee ‘Coup de Cœur’-awards van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en rev3, de ‘Coup de Cœur’-award van de Région Hauts-de-France voor de derde industriële revolutie in die Région.

Klik hier om de projecten die werden weerhouden voor de Trofeeën van de circulaire mode te ontdekken.

Deze vernieuwende projecten werden beoordeeld op basis van de mate waarin ze inspelen op de uitdagingen van de circulaire en duurzame mode, hun concrete bereidheid om zich op lange termijn te engageren voor een project met een grote milieu-impact, hun potentiële economische impact en de onderlinge afstemming tussen de menselijke en technische middelen enerzijds en de vooropgestelde doelen anderzijds.

Ze zullen van 8 september tot 16 oktober 2020 worden tentoongesteld in La Manufacture in Roubaix. Tijdens die periode zal het publiek kunnen stemmen voor de kandidaat van zijn keuze. De eindscore van de winnaars zal voor 50% rekening houden met de stemming van een tweede jury en voor 50% met de publieksstemming (100% van de score van het publiek voor de Publieksprijs). De Trofeeën van de circulaire mode zullen op 16 oktober 2020 worden uitgereikt.

De peter van deze wedstrijd is Pascal Canfin, Europees volksvertegenwoordiger en Voorzitter van de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid in het Europees Parlement. De meter is Claire Keim, actrice en zangeres.

Meer info op:
https://www.modecirculaire.com/

Copyright: Métropole Européenne de Lille