De landen in de Europese Unie hebben veel maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona-virus te beperken. Om u te helpen geven we u een update over de situatie aan beide zijden van de Frans-Belgische grens.

Laatst bijgewerkt op maandag 7 april, 09:00

⚠️ Algemene sociale beperkingen die gelden aan beide zijden van de grens
In Frankrijk gelden sociale beperkingen tot 15 april. Hetzelfde geldt in België minimaal tot 19 april. Aan het einde van deze periode zal de situatie opnieuw worden beoordeeld. Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Bijeenkomsten van vrienden en familie en alle andere bijeenkomsten zijn niet meer toegestaan. Evenementen van welke aard dan ook worden geannuleerd of uitgesteld. Restaurants, bars, cafés, disco’s, bioscopen, winkelcentra, theaters, musea, enz. zijn gesloten tot minstens 19 april in België en 15 april in Frankrijk. In Frankrijk en België kan je beroep doen op afhaalrestaurants, mits een sociale afstand wordt bewaard.

📄 Het attest voor verplaatsingen: Frankrijk vs. België
In Frankrijk is reizen enkel toegestaan als u in het bezit bent van een gedateerd en ondertekend certificaat. In België bestaat er momenteel geen systeem van attesten. Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden. Let op: elke overtreding van de regel in Frankrijk – of het nu gaat om het ontbreken van een attest of om een niet-essentiële reis – wordt bestraft met een boete van 135 euro, met een mogelijke verhoging tot 375 euro en 1.500 euro in het geval van een recidive. In België kan het niet naleven van de regels leiden tot boetes tot 500 euro.

🇫🇷 🇧🇪 De Frans-Belgische grensovergangen
De buitengrenzen van de Europese Unie en het Schengengebied zijn sinds dinsdag 17 maart om 12.00 uur gesloten voor een periode van dertig dagen. De grens tussen Frankrijk en België blijft open, maar de grensovergangen worden gefilterd en niet-essentiële reizen zijn verboden. Waarschuwing: veel landelijke wegen zijn afgesloten, dus het aantal grensovergangen is beperkt. Gebruik voornamelijk de hoofdwegen om de grens over te steken.

Mag ik…

💼 Gaan werken?

Aan beide zijden van de grens wordt telewerken aanbevolen voor iedereen die kan.
Let op: Telewerk zal geen negatieve gevolgen hebben voor de belastingregeling voor Franse werknemers in België, die genoodzaakt zijn om in Frankrijk te telewerken. Frankrijk heeft een overeenkomst gesloten met Duitsland, België, Zwitserland en Luxemburg om ervoor te zorgen dat het thuiswerk van deze grensarbeiders geen gevolgen heeft voor hun belastingen. Anderzijds is er nog geen beslissing genomen over Belgische werknemers in Frankrijk die nu genoodzaakt zijn om in België te telewerken.
Meer info over de Franse zijde & meer info over de Belgische zijde

Wat betreft de belastingaangiftes in Frankrijk, is de termijn voor niet-inwoners gewijzigd: u hebt nu tijd tot 4 juni, 23.59 uur. Je kan indienen vanaf 20 april 2020. Meer info hier.

Bent u burger van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte en bent u gedwongen om in België te blijven voor uw werk? U uitzonderlijk genieten van een verlenging van uw verblijf. Meer informatie hier.

Frankrijk: Ja, als telewerken onmogelijk is. U moet in het bezit zijn van een certificaat.
Verklaring van de werkgever, geldig voor een door de werkgever bepaalde periode (één dag, één week of meer …).
Individueel attest voor zelfstandigen, indien zij niet in het bezit kunnen zijn van een door hun opdrachtgever afgegeven reisdocument.

België: Ja, als telewerken onmogelijk is. Je hebt geen certificaat nodig.

De grens oversteken:
Van Frankrijk naar België: ja, met een Frans certificaat (dat moet worden overgelegd om het Franse grondgebied opnieuw te betreden). Op het Belgische grondgebied is er geen attest nodig.
Verklaring van de werkgever, geldig voor een door de werkgever bepaalde periode (één dag, één week of meer …).
Individueel attest voor zelfstandigen, indien zij niet in het bezit kunnen zijn van een door hun opdrachtgever afgegeven reisdocument.
Van België naar Frankrijk: ja, met een door de Belgische overheid opgesteld en door de werkgever ingevuld attest, voor te leggen aan de grensovergang EN met het Franse attest, als u gevraagd wordt uw reis te verantwoorden als u zich eenmaal op Frans grondgebied bevindt.
Belgisch werkgeversattest, geldig voor de volledige duur van de maatregelen.

🍅 Gaan winkelen?

Aan beide zijden van de grens is het toegestaan om te gaan winkelen om eten te kopen, of om geld op te nemen. Banken blijven open. De toegang tot de meeste winkels is slechts toegestaan voor een klein aantal personen tegelijk, net om ervoor te zorgen dat veilige afstanden kunnen worden aangehouden. Niet-essentiële winkels zijn gesloten. Denk bij het winkelen aan de andere burgers en reageer niet vanuit angst: er zijn geen tekorten en de voorraden worden regelmatig aangevuld.

✅ Frankrijk: Ja, voor de aankoop van basisbenodigdheden (levensmiddelen of benodigdheden voor de beroepsactiviteit) alleen in winkels die open mogen blijven. Voor al deze verplaatsingen is een attest vereist.
Individueel attest
Lijst van toegelaten winkelactiviteit

Open markten zijn verboden, tenzij de steden een afwijking hebben aangevraagd. Vraag in uw gemeentehuis naar meer informatie. Op verschillende plaatsen die voor het publiek gesloten zijn, kan je goederen afhalen. Vergeet niet om contact op te nemen met uw winkelier via hun webwinkel of sociale media.

BelgiëJa, in de toegelaten winkels. In de winkels kan er maar één klant per 10m2 zijn, met een maximale aanwezigheid van 30 minuten. Er zullen controles worden uitgevoerd om na te gaan of deze regels worden nageleefd. Alle winkels zijn gesloten, behalve voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22u), dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels en tankstations en brandstofleveranciers.

De grens oversteken:Winkelen, het halen van sigaretten of tanken van wordt niet beschouwd als essentieel voor grensoverschrijdende reizen. Boetes zijn mogelijk. Kies voor winkels die open zijn aan uw kant van de grens.

👩🏽‍⚕‍ Een behandeling of een doktersbezoek?

De apotheken in Frankrijk en België blijven open.

✅ Frankrijk:Ja, als de consultatie niet op afstand kan plaatsvinden. Het individuele attest is essentieel voor dit soort reizen.
Individueel attest

België: Ja.

De grens oversteken: De grens oversteken voor een medische behandeling is toegestaan, indien nodig. Om Frankrijk binnen te komen en te verlaten is een individueel attest vereist.
Individueel attest

👨🏻‍🦳 Een kwetsbaar persoon helpen?

U kunt aan beide zijden van de grens reizen om kwetsbare mensen (ouderen, mensen met beperkte mobiliteit, mensen die arbeidsongeschikt zijn, etc.) bij te staan, om hen bijvoorbeeld voedsel te brengen of te verzorgen. Wees in elk geval voorzichtig: vooral ouderen lopen een groot risico op besmetting. Pas de regels van de sociale afstand toe om hen niet in gevaar te brengen.

✅ Frankrijk: Ja, om kwetsbare mensen te helpen, om dwingende familiale redenen of binnen de voogdij over kinderen of gedeelde voogdij. Voor deze reizen is een individueel attest vereist.
Individueel attest

België: Ja, om mensen in nood te helpen of om familiale redenen (met inbegrip van co-ouderschap).

De grens oversteken:Ja, om een kwetsbaar persoon te helpen of om een essentiële familiale reden. Gedeeld ouderschap waarbij ouders zich aan weerszijden van de grens bevinden is mogelijk. Om Frankrijk binnen te komen en te verlaten is een individueel certificaat vereist.
Individueel attest

🚲 Wandelen, joggen, fietsen, bewegen in de vrije tijd?

Beide landen verbieden alle niet-essentiële reizen. Dit is dus inclusief vrijetijdsreizen. Mensen kunnen wel nog steeds uit hun huis gaan voor lichaamsbeweging, maar met verschillende beperkingen, afhankelijk van het land.

✅ FrankrijkJa, voor individuele lichaamsbeweging, maar binnen een dagelijkse limiet van een uur en binnen een straal van maximaal een kilometer rond het huis. Elke collectieve sport en alle nabijheid met andere mensen is verboden. Wandelen is toegestaan, maar enkel met de personen van hetzelfde huis. Uitlaten van huisdieren is toegestaan. Een individueel certificaat is essentieel voor deze reizen.
Individueel attest

BelgiëJa, voor lichamelijke activiteiten in de buitenlucht, maar enkel individueel of met familieleden die in hetzelfde huishouden wonen of met één vriend(in). Wandelen of fietsen met familie die onder hetzelfde dak woont is toegestaan. In elk geval blijven de regels van sociale afstand gelden.

De grens oversteken: Zich verplaatsen voor lichaamsbeweging wordt beschouwd als een niet-essentiële reis.

In Frankrijk mag u ook reizen in functie van een gerechtelijke of administratieve dagvaarding of om deel te nemen aan missies van algemeen belang op verzoek van de overheid. Een individueel certificaat is essentieel voor deze reizen.
Individueel attest

🚌 Het openbaar vervoer nemen?

Het openbaar vervoer is nog steeds actief in Frankrijk en België. Bussen, metro’s en treinen blijven rijden. Het volume en de frequentie kunnen echter aan beide zijden van de grens worden gewijzigd. Raadpleeg vóór de reis de websites van de vervoerders.

✅ Frankrijk: Ja, maar het volume aan ritten wordt sterk gereduceerd, vooral van de TGV. De TER-treinen worden gratis voor het zorgpersoneel. Voor alle verplaatsingen zijn individuele certificaten vereist.
Individueel attest

België: Ja, maar met een sterk verminderd aanbod.

De grens oversteken: Sinds zaterdag 21 maart rijden er – tot nader order – geen treinen meer tussen België en de regio Hauts-de-France. De grensoverschrijdende buslijn Moeskroen-Wattrelos-Roubaix is sinds 23 maart en tot nader order afgeschaft.

🎒 Naar school gaan?

Aan beide zijden van de grens zijn alle scholen, hogescholen en universiteiten gesloten.

❌ Frankrijk: Sinds 16 maart zijn in heel Frankrijk kinderdagverblijven, scholen en universiteiten gesloten. Afstandsonderwijs is in ieder geval tot de voorjaarsvakantie aangewezen (de vakantie start op 11 april in de regio Lille).
Er zijn enkele uitzonderingen: kinderen onder de 16 jaar van “personeel dat onmisbaar is voor het beheer van de gezondheidscrisis” (zoals gezondheidspersoneel) worden opgevangen.

België: In België zijn de klassen voor kinderen van de lagere en middelbare school opgeschort (vanaf 17 maart). Ouders die in de gezondheids- en veiligheidsdiensten werken of die geen andere oplossing hebben, kunnen hun kinderen echter laten opvangen op school. De crèches blijven open.

De grens oversteken: neen.

Blijf voorzichtig en respecteer de regels van sociale afstand voor uw welzijn en dat van anderen!

Meer info over de Franse zijde
Meer info over de Belgische zijde

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter