De landen in de Europese Unie hebben veel maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona-virus te beperken. Om u te helpen het bos door de bomen te zien geven we u een update over de situatie aan beide zijden van de Frans-Belgische grens

Laatst bijgewerkt op maandag 4 mei, 19:00

⚠️ Hoe verloopt de versoepeling van de Corona-maatregelen?
?? In België is op maandag 4 mei de eerste fase van de versoepeling van de coronamaatregelen van start gegaan.
Meer info over de regels en de versoepeling van de Corona-maatregelen in België

?? In Frankrijk is deze versoepeling gepland voor maandag 11 mei. De eerste fase van deze versoepeling loopt tot 1 juni. De regels verschillen van departement tot departement, afhankelijk van de categorie: rood (hoge circulatie van het virus) of groen (beperkte circulatie van het virus). Op basis van de resultaten die Frankrijk op 7 mei zal toelichten, zullen alle departementen in een van beide categorieën worden onderverdeeld.
Meer info over wat je vanaf 11 mei (niet) mag doen, afhankelijk van de categorie waartoe het departement behoort

Opgelet: De versoepeling betekent geen terugkeer naar de normale situatie. Telewerk blijft de norm, behalve wanneer dat niet mogelijk is, en de maatregelen inzake social distancing, het dragen van een mondmasker en de hygiënemaatregelen blijven van kracht. Elk land bepaalt zijn eigen versoepelingsstrategie en voert verder grenscontroles uit. Tot nader order is het nog steeds verboden de grens over te steken voor niet-essentiële verplaatsingen, zoals opgesomd op de Franse attesten: reizen voor de vrije tijd, om te werken in een tweede verblijf, om te gaan wandelen, enz. worden niet als essentieel beschouwd en laten je dus niet toe om de grens over te steken op dit moment.

Regels die gelden aan beide zijden van de grens
Bijeenkomsten, evenementen van welke aard dan ook of culturele evenementen zijn geannuleerd of uitgesteld. Restaurants, bars, cafés, disco’s, bioscopen, theaters, musea… zijn momenteel gesloten, maar de situatie kan begin juni in beide landen veranderen, afhankelijk van de evolutie van de epidemie en de stand van zaken die in de loop van mei wordt gemaakt.

? Het attest voor verplaatsingen: Frankrijk vs. België
In Frankrijk is reizen enkel toegestaan als u in het bezit bent van een gedateerd en ondertekend certificaat. In België bestaat er geen systeem van attesten. Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden. Let op: elke overtreding van de regel in Frankrijk – of het nu gaat om het ontbreken van een attest of om een niet-essentiële reis – wordt bestraft met een boete van 135 euro, met een mogelijke verhoging tot 375 euro en 1.500 euro in het geval van een recidive. In België kan het niet naleven van de regels leiden tot boetes tot 500 euro. Sinds woensdag 8 april is er ook een attest nodig voor elke niet-Franse persoon die het Franse grondgebied wil betreden, met een beperkte lijst van redenen die als essentieel kunnen worden beschouwd (klik hier voor de lijst). Na 11 mei zullen de attesten niet langer verplicht zijn.

?? ?? De Frans-Belgische grensovergangen
De buitengrenzen van de Europese Unie en het Schengengebied zijn sinds dinsdag 17 maart gesloten. Ze blijven gesloten, ook wanneer de maatregelen worden afgebouwd. De grens tussen Frankrijk en België blijft open, maar de grensovergangen worden gefilterd en niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden. Deze maatregel blijft van kracht, ondanks de versoepelingsmaatregelen in beide landen. Waarschuwing: veel landelijke wegen zijn afgesloten, dus het aantal grensovergangen is beperkt. Gebruik voornamelijk de hoofdwegen om de grens over te steken.

Mag ik…

? Gaan werken?

Aan beide zijden van de grens wordt telewerken aanbevolen voor iedereen die kan, ondanks de afbouw van de lockdownmaatregelen. Let op: Telewerk zal geen negatieve gevolgen hebben voor de belastingregeling voor Franse werknemers in België, die genoodzaakt zijn om in Frankrijk te telewerken. Frankrijk heeft een overeenkomst gesloten met Duitsland, België, Zwitserland en Luxemburg om ervoor te zorgen dat het thuiswerk van deze grensarbeiders geen gevolgen heeft voor hun belastingen. Anderzijds is er nog geen beslissing genomen over Belgische werknemers in Frankrijk die nu genoodzaakt zijn om in België te telewerken.
Meer info over de Franse zijde & meer info over de Belgische zijde

Wat betreft de belastingaangiftes in Frankrijk, is de termijn voor niet-inwoners gewijzigd: u hebt nu tijd tot 4 juni, 23.59 uur. Je kan indienen vanaf 20 april 2020. Meer info hier.

Bent u burger van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte en bent u gedwongen om in België te blijven voor uw werk? U uitzonderlijk genieten van een verlenging van uw verblijf. Meer informatie hier.

Frankrijk: Ja, als telewerken onmogelijk is. U moet in het bezit zijn van een certificaat.
Verklaring van de werkgever, geldig voor een door de werkgever bepaalde periode (één dag, één week of meer …).
Individueel attest voor zelfstandigen, indien zij niet in het bezit kunnen zijn van een door hun opdrachtgever afgegeven reisdocument.

België: Ja, als telewerken onmogelijk is. Je hebt geen certificaat nodig.
De industriesector en bedrijven die B2B werken hervatten op 4 mei hun activiteiten.

De grens oversteken:
Van Frankrijk naar België: ja, met een Frans certificaat (dat moet worden overgelegd om het Franse grondgebied opnieuw te betreden) EN het internationale reisattest (dat zal worden gevraagd bij uw terugkeer op Frans grondgebied). Op het Belgische grondgebied is er geen attest nodig.
Verklaring van de werkgever, geldig voor een door de werkgever bepaalde periode (één dag, één week of meer …).
Individueel attest voor zelfstandigen, indien zij niet in het bezit kunnen zijn van een door hun opdrachtgever afgegeven reisdocument.
Internationaal reiscertificaat
Van België naar Frankrijk: ja, met een door de Belgische overheid opgesteld en door de werkgever ingevuld attest, voor te leggen aan de grensovergang EN met het Franse attest, als u gevraagd wordt uw reis te verantwoorden als u zich eenmaal op Frans grondgebied bevindt.
Belgisch werkgeversattest, geldig voor de volledige duur van de maatregelen.

? Gaan winkelen?

Aan beide zijden van de grens is het toegestaan om te gaan winkelen om eten te kopen, of om geld op te nemen. Banken blijven open. Niet-essentiële winkels zijn momenteel gesloten in Frankrijk. Deze worden in België vanaf 11 mei in verschillende fasen heropend worden. De toegang tot de meeste winkels is slechts toegestaan voor een klein aantal personen tegelijk, net om ervoor te zorgen dat veilige afstanden kunnen worden aangehouden. Denk bij het winkelen aan de andere burgers en reageer niet vanuit angst: er zijn geen tekorten en de voorraden worden regelmatig aangevuld.

✅ Frankrijk: Ja, voor de aankoop van basisbenodigdheden (levensmiddelen of benodigdheden voor de beroepsactiviteit) alleen in winkels die open mogen blijven. Voor al deze verplaatsingen is een attest vereist.
Individueel attest
Lijst van toegelaten winkelactiviteit

Open markten zijn verboden, tenzij de steden een afwijking hebben aangevraagd. Vraag in uw gemeentehuis naar meer informatie. Op verschillende plaatsen die voor het publiek gesloten zijn, kan je goederen afhalen. Vergeet niet om contact op te nemen met uw winkelier via hun webwinkel of sociale media.

België:Ja, in de toegelaten winkels. Alle winkels zijn gesloten, behalve voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22u), dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels en tankstations en brandstofleveranciers. Doe-het-zelf-zaken en tuincentra, net als stoffenwinkels zijn weer geopend. Vanaf 11 mei kunnen alle winkels in België weer opengaan.

De grens oversteken: winkelen, het halen van sigaretten of tanken van wordt niet beschouwd als essentieel voor grensoverschrijdende reizen. Deze maatregel blijft van kracht, ondanks de versoepelingsmaatregelen in beide landen. Boetes zijn mogelijk. Kies voor winkels die open zijn aan uw kant van de grens.

??‍⚕‍ Een behandeling of een doktersbezoek?

De apotheken in Frankrijk en België blijven open.

✅ Frankrijk:Ja, als de consultatie niet op afstand kan plaatsvinden. Het individuele attest is essentieel voor dit soort reizen.
Individueel attest

België: Ja.

❌ De grens oversteken: Neen, op dit moment.

??‍? Een kwetsbaar persoon helpen?

U kunt aan beide zijden van de grens reizen om kwetsbare mensen (ouderen, mensen met beperkte mobiliteit, mensen die arbeidsongeschikt zijn, etc.) bij te staan, om hen bijvoorbeeld voedsel te brengen of te verzorgen. Wees in elk geval voorzichtig: vooral ouderen lopen een groot risico op besmetting. Pas de regels van de sociale afstand toe en draag een masker om hen niet in gevaar te brengen.

✅ Frankrijk: Ja, om kwetsbare mensen te helpen, om dwingende familiale redenen of binnen de voogdij over kinderen of gedeelde voogdij. Voor deze reizen is een individueel attest vereist.
Individueel attest

België: Ja.

De grens oversteken:Ja, om een kwetsbaar persoon te helpen of om een essentiële familiale reden. Gedeeld ouderschap waarbij ouders zich aan weerszijden van de grens bevinden is mogelijk. Om Frankrijk binnen te komen en te verlaten is een individueel certificaat vereist. U moet ook een internationaal reisattest hebben om Frankrijk binnen te komen, dat de noodzaak van uw reis rechtvaardigt. Aandacht: als deze actie niet rechtstreeks op het certificaat staat, blijft deze toegestaan. Klik hier voor meer informatie.
Individueel attest
Internationaal reiscertificaat

? Wandelen, joggen, fietsen, bewegen in de vrije tijd?

Beide landen verbieden alle niet-essentiële reizen. Dit is dus inclusief verplaatsingen voor vrije tijd. Mensen kunnen wel nog steeds uit hun huis gaan voor lichaamsbeweging, maar met verschillende beperkingen, afhankelijk van het land.

✅ FrankrijkJa, voor individuele lichaamsbeweging, maar binnen een dagelijkse limiet van een uur en binnen een straal van maximaal een kilometer rond het huis. Elke collectieve sport en alle nabijheid met andere mensen is verboden. Wandelen is toegestaan, maar enkel met de personen van hetzelfde huis. Uitlaten van huisdieren is toegestaan. Een individueel certificaat is essentieel voor deze reizen.
Individueel attest

BelgiëJa, sportactiviteiten in de openlucht en zonder fysiek contact met maximaal 2 personen (of met meer personen, op voorwaarde dat ze onder hetzelfde dak wonen) zijn opnieuw toegestaan. In elk geval blijven de regels van sociale afstand gelden. Tennis, atletiek, vissen, kajakken en golf zijn toegelaten.

De grens oversteken: Zich verplaatsen voor lichaamsbeweging wordt beschouwd als een niet-essentiële reis.

In Frankrijk mag u ook reizen in functie van een gerechtelijke of administratieve dagvaarding of om deel te nemen aan missies van algemeen belang op verzoek van de overheid. Een individueel certificaat is essentieel voor deze reizen.
Individueel attest

? Het openbaar vervoer nemen?

Het openbaar vervoer herneemt geleidelijk aan de normale dienstverlening in Frankrijk en België. Dit gaat om bussen, metro’s en treinen. Consulteer vóór de reis de websites van de vervoerders. Mondmaskers zijn verplicht op het openbaar vervoer en de maatregelen inzake social distancing zijn nog steeds van kracht.

✅ Frankrijk: Ja. De dienstverlening van het stedelijk openbaar vervoer zal opgedreven worden (voor woon- werkverkeer, scholieren, medische afspraken), maar het interregionale transport blijft zeer beperkt (enkel voor dringende familiale aangelegenheden). De TER-treinen worden gratis voor het zorgpersoneel. Voor alle verplaatsingen zijn individuele certificaten vereist.
Individueel attest

België: Ja, met het verplicht dragen van een mondmasker.

De grens oversteken:Sinds zaterdag 21 maart rijden er – tot nader order – geen treinen meer tussen België en de regio Hauts-de-France. De grensoverschrijdende buslijn Moeskroen-Wattrelos-Roubaix is sinds 23 maart en tot nader order afgeschaft. Voor elke andere reis waarbij u Frankrijk wil binnenkomen (zelfs met het vliegtuig), wordt u gevraagd om een internationaal reiscertificaat.
Internationaal reiscertificaat

? Naar school gaan?

Aan beide zijden van de grens zijn alle scholen, hogescholen en universiteiten gesloten. Ze zullen geleidelijk aan weer opengaan, afhankelijk van de regio.

❌ Frankrijk: Sinds 16 maart zijn in heel Frankrijk kinderdagverblijven, scholen en universiteiten gesloten. Afstandsonderwijs is in ieder geval tot 11 mei aangewezen.
Er zijn enkele uitzonderingen: kinderen onder de 16 jaar van “personeel dat onmisbaar is voor het beheer van de gezondheidscrisis” (zoals gezondheidspersoneel) worden opgevangen. De kinderdagverblijven gaan vanaf 11 mei opnieuw open voor groepen van maximaal 10 kinderen. Ook de kleuterscholen en lagere scholen gaan weer open, voor groepen van 15 kinderen. Afhankelijk van de resultaten van de komende weken kunnen de collèges vanaf 18 mei weer opengaan (te beginnen met het 6de en 5de jaar). Voor de middelbare scholen wordt eind mei een beslissing genomen voor een eventuele heropening in juni.

BelgiëIn België zijn de klassen voor kinderen van de lagere en middelbare school opgeschort (vanaf 17 maart). Ouders die in de gezondheids- en veiligheidsdiensten werken of die geen andere oplossing hebben, kunnen hun kinderen echter laten opvangen op school. De crèches blijven open. Voor de heropeningen van de scholen zijn er verschillende regels afhankelijk van de taalgemeenschap.

Scholen van de Franstalige Gemeenschap
Voor Franstalige leerlingen zal het heropenen van de scholen in twee fasen verlopen, afhankelijk van het niveau en de lessen zullen niet elke dag plaatsvinden. 18 mei starten de leerlingen in het 6e lager en 6e (en 7e) middelbaar onderwijs, voor maximaal twee lesdagen per week. Andere studenten kunnen op een later tijdstip terugkeren naar de school, afhankelijk van de stand van zaken in de school. 25 mei gaat de school weer open voor 1 en indien mogelijk 2 basisschoolleerlingen, voor maximaal één schooldag per week. Studenten in het 2e middelbaar mogen ook terugkomen voor 2 dagen les per week. Leerlingen die een specifieke follow-up nodig hebben (voor academische moeilijkheden, leermoeilijkheden), ongeacht hun studiejaar, kunnen door de school worden uitgenodigd om terug te keren naar de klas vanaf 25 mei, afhankelijk van de capaciteit van elke school.

Scholen van de Vlaamse Gemeenschap
Voor Nederlandstaligen is de startdatum 15 mei, maar niet voor alle leerlingen. Eerst gaat de school open voor het eerste en tweede jaar basisonderwijs (gedurende 4 dagen per week), het zesde jaar basisonderwijs (gedurende 2 dagen per week), het zesde middelbaar jaar (gedurende 1 dag per week in het algemeen onderwijs, gedurende 2 dagen per week in het technisch en beroepsonderwijs) en het zevende beroepsjaar (gedurende 2 dagen per week). De andere leerlingen van de andere jaren gaan pas weer naar school als de hygiënische omstandigheden kunnen worden gewaarborgd.

De grens oversteken:Neen, op dit moment.

Blijf voorzichtig en respecteer de regels van sociale afstand voor uw welzijn en dat van anderen!

Meer info over de Franse zijde
Meer info over de Belgische zijde

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter