Op vrijdag 7 februari 2020 hebben de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en het Agence de développement et d’urbanisme de Lille métropole (ADULM) in het CPDS* te Tournai een vijftiental grensgemeenten bijeengebracht om kennis te maken met de organisatie, werking, ervaringen en gezamenlijke projecten van de veiligheids-, delinquentie- en hulpdiensten.

* Wat is het CPDS?
Het CPDS is een Frans-Belgisch centrum voor politie- en douanesamenwerking dat sinds 2002 gevestigd is in Tournai. Het biedt de Belgische (lokale en federale) politiediensten en de Franse veiligheidsdiensten de mogelijkheid om snel over informatie te beschikken over de onderdanen van het buurland. Maar het CPDS is meer dan een informatiecentrum: het is tevens een van de pijlers van de samenwerking tussen de twee landen.

Politiediensten, brandweerlieden, verkozenen en technici die verantwoordelijk zijn voor veiligheid konden good practices uitwisselen en grensoverschrijdende banden smeden. Deze menselijke contacten zijn zo waardevol voor de ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking! Die samenwerking is weliswaar gebaseerd op opeenvolgende akkoorden (sinds 1964), maar in de praktijk en op het terrein vereist ze een aanzienlijke menselijke betrokkenheid die voortdurend moet worden vernieuwd om doeltreffend te zijn.

De verschillende overheden innoveren en creëren samen nieuwe instrumenten om een antwoord te bieden op de dagelijkse uitdagingen waarmee de grensoverschrijdende Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de regio’s errond worden geconfronteerd.

Het ADULM staat sinds 2016 – op verzoek van de Métropole Européenne de Lille (MEL) – aan het hoofd van het observatorium van de delinquentie. Het ADULM werkt ook mee aan de uitvoering van het Schéma Métropolitain de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (SMSPD). In dat kader stuurt het ADULM een technische werkgroep rond grensoverschrijdende delinquentie aan die wordt medegefinancierd door het Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) in Frankrijk.

Deze ontmoeting vond plaats in het kader van de Eurometropool-bijeenkomsten voor lokaal overleg die door de Eurometropool en het ADULM zijn opgestart en worden gecoördineerd.

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter