Op 20 februari werd het nieuwe Forum van de Eurometropool geïnstalleerd in het Innovation Center van Vives (Kortrijk). De nieuwe voorzitter Bob Bauwens mocht niet minder dan 50 deelnemers verwelkomen. Tijdens zijn inleiding benadrukt hij de noodzaak om binnen het Forum sterke banden te creëren met een focus op de troeven, interessegebieden en ervaringen van alle leden.

De leden werden gevraagd interesses te formuleren waar ze de komende twee jaar op willen werken. Er zijn op het Forum vervolgens zes thema’s geselecteerd waar gedurende de volledige bestuursperiode 2020-2021 op zal worden gewerkt:

 1. Onderzoek en hoger onderwijs
 2. Economische ontwikkeling
 3. Mobiliteit
 4. Sport/Toerisme
 5. Ruimtelijke ontwikkeling
 6. Cultuur

De leden wisselden op 20 februari de eerste ideeën uit. Hierop wordt voortgebouwd op volgende bijeenkomsten.

Op het eind van het Forum werden een aantal acties toegelicht:

 • Naar aanleiding van het einde van de driedelige burgerraadpleging over de toekomst van Europa “Europa, ik hou (niet) van jou” in december laatstleden, stelt Loïc Delhuvenne (directeur van het Agentschap) de doelstellingen voor van de installatie van een duurzame Europese Burgerruimte (oktober 2020), waarbij hij nieuwe vrijwilligers uitnodigt om vanaf 1 april (17u00-19u00 in de toeristische dienst van Tournai) mee te werken. Ik schrijf me in!
 • Professor Rudy Van Renterghem (directeur Associatie Universiteit Gent) leidt een coördinatienetwerk van vier instellingen voor hoger onderwijs in Oost- en West-Vlaanderen: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en HOWEST. Het doel is het organiseren van de samenwerking tussen de professionele bachelors en de academische programma’s, en het bevorderen van onderzoek en innovatie.
 • Tom Vangheluwe (directeur Wilde Westen) presenteert 5 muziekfestivals van het Wilde Westen, waaronder het Festival Kortrijk 2020 dat plaats vindt van 5 tot 8 maart 2020: een mix van concerten, talks en verrassende projecten met ‘water’ als thema.
 • Stefaan De Clerck (co-animator van het Blauwe Park) geeft een samenvatting van het boek over het Blauwe Park, een project dat zich over verschillende jaren spreidt en dat vandaag uitmondt in tal van evenementen zoals het jaarlijkse event World Water Day op 20 maart (inschrijvingen), de acties van de Blauwe Ruit, Blues Walks, Watertalks van 6 maart in het kader van het Festival Kortrijk 2020 …
 • André Sonneville (vertegenwoordiger van Transforum in het Forum) licht het nieuwe Frans-Belgische project toe betreffende de grensoverschrijdende Hub op de grens tussen Rekkem en Ferrain: “een plek die scheidt omvormen tot een plek die burgers bijeenbrengt”. Klik hier om deze document te ontdekken!
 • Gérard Flament (voorzitter van de Conseil de développement van de MEL) stelt voor om de museumpas “C-ART” die recht geeft op een bezoek aan 14 musea in de MEL, uit te breiden met de Belgische musea aan de andere kant van de grens: een symbolisch cultureel project op schaal van de Eurometropool.

Vier studenten van de Université de Lille mochten de zitting afsluiten met een voorstelling van het onderwerp van hun onderzoek. Dat wordt in mei 2020 afgerond en bestudeert de institutionele vooruitgang van de grensoverschrijdende samenwerking en de territoriale dialogen met als doel het complexe samenspel van de grensoverschrijdende actoren binnen de Eurometropool onder de aandacht te brengen.

Na afloop van deze leerrijke besprekingen worden de deelnemers uitgenodigd voor de receptie, waar ze kunnen proeven van de beroemde Kalletaart, een Kortrijks streekproduct!

De volgende plenaire vergadering van het Forum is gepland op 11 juni om 18u00 in Wallonie picarde.

 

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter