Meer dan een jaar geleden namen meer dan 120 personen deel aan het eerste evenement in Tournai om er te praten over hun beeld van het Europa van morgen.  Zes maanden later, aan de vooravond van de Europese verkiezingen, vond het tweede evenement plaats in Lille over het belang van deelname aan de stembusgang (zowel voor burgers als voor influencers en kandidaten voor de Europese verkiezingen).

Video vorige bijeenkomsten “Europa, ik hou (niet) van jou”

Tijdens de derde bijeenkomst konden de deelnemers de “tuin van het Europa van de toekomst” onder handen nemen. Deze bijeenkomst, waaraan een zeventigtal personen hebben deelgenomen, vond plaats op 12 december 2019 in theater Antigone te Kortrijk.  Hun opdracht? De paradoxen in kaart brengen. Enerzijds is er de complexe Europese structuur, anderzijds zijn er de burgers en hun dagelijkse realiteit. Doel? Samen een duurzame en creatieve “Europese burgerruimte” tot stand brengen.

Hierbij werd opnieuw gebruik gemaakt van de ‘collectieve intelligentie’-tools. Nieuw tijdens deze bijeenkomst: er waren niet één of twee, maar acht professionele facilitators om elk werkgroepje te begeleiden.

Het evenement startte met een ijsbreker, waarbij de zaal in drie zones werd opgedeeld: Wallonië, Vlaanderen en Frankrijk. Afhankelijk van de vraag werden de deelnemers uitgenodigd om plaats te nemen in een bepaalde zone en om met hun buur een gesprek aan te gaan: in welke regio woont u? In welke regio studeert/werkt u? Enz. De tongen kwamen los en de andere deelnemers waren geen onbekenden meer. Daarna was het tijd voor de “sneeuwbal”-activiteit om het onderwerp van de bijeenkomst aan te snijden: welke zijn in uw ogen de succesverhalen van Europa? De antwoorden: vrede, de eenheidsmunt en de opheffing van de grenzen. Na een algemene bespreking vormden de deelnemers verschillende werkgroepjes. Er werden hen twee vragen voorgelegd: Welke uitdagingen/verbeterpunten ziet u op het niveau van Europa? Welke voorstellen kunt u aanreiken om deze uitdagingen aan te gaan?

Vervolgens was het de beurt aan het Agentschap van de Eurometropool om de toekomstige Europese Burgerruimte voor te stellen.

Lancering van een Europese Burgerruimte

Europa biedt een reeks mechanismen aan om de burger te betrekken bij het debat over de toekomst van Europa. Deze mechanismen – gaande van dialoog tot een portaalsite voor burgerinitiatieven – zijn nog ontoereikend en niet gekend door de Europeanen. Nochtans hebben we tijdens de evenementen in het kader van “Europa, ik hou (niet) van jou ?” een zekere belangstelling van de deelnemers voor Europa vastgesteld, in sommige gevallen zelfs een onmiskenbare wens om persoonlijk nauwer betrokken te worden.

In het licht van die vaststelling willen we een open, alternatieve, toegankelijke, duurzame en participatieve dialoogruimte creëren waar burgers en mensen die direct of indirect te maken hebben met Europa, over Europese kwesties kunnen debatteren. Doel ? Het vertrouwen herstellen en de band tussen de burgers en het Europese niveau versterken dankzij een wederzijds begrip van elkaars behoeften.

De Europese Burgerruimte (EBR) is een ruimte voor een duurzame en lokale Frans-Belgische dialoog, waar de leden ten allen tijde terecht kunnen om hun vragen voor te leggen of om mee te debatteren over Europese aangelegenheden. Het maakt niet uit hoe ver hun kennis over de Europese realiteit reikt: wat telt, is het debatteren over het Europa van vandaag en het Europa van morgen. Enige voorwaarde : zin hebben om zijn/haar stem te laten horen en openstaan voor nieuwe ideeën, afgestemd op een Europees burgerproject. Bekijk hier de brochure “De burgers: de influencers van het Europa van morgen?!”. Wilt u opgenomen worden in de database van deze Burgerruimte? Bezorg ons uw contactgegevens

Na deze korte toelichting werden de deelnemers uitgenodigd om opnieuw kleine groepen te vormen, terwijl de facilitators de activiteit “ik in jouw plaats” inleidden. Op de beurt gaven ze hun visie op deze Burgerruimte: “Wat betekent een Europese Burgerruimte idealiter voor mij? Hoe kan men ervoor zorgen dat de burger centraal staat in de dialoog?”

Een Facebook Live: “De European Barbequizz”

Tezelfdertijd wordt er een spel gestreamd op de Facebookpagina van de Eurometropool. Op het programma van deze live-sessie: een quiz, twee teams, drie proeven en vooral veel fun om het Europa op een andere manier te leren kennen en uw kennis te testen.  Bekijk de video hier.

 

Benieuwd? 

Newsletter

Stay up to date? Subscribe to our newsletter